היחידה לנוער שוחר מדע וטכנולוגיה לאתר הטכניון

תלמידי כיתה ד' - סדנאות למחוננים ומצטיינים
חוגים גיל יעד/שעה
גרפיקה ממוחשבת
יום ד', 17:30 – 19:10, סמסטר א'
מערכות רובוטיות מתחילים
יום ד', 17:30 – 19:10, סמסטר א'
עולם התוכנה
יום ד', 17:30 – 19:10, סמסטר ב'
חוקר צעיר - חשיבה מדעית כחשיבה חוקרת
יום ד', 17:30 – 19:10, סמסטר ב'
תלמידי כיתות ה' - ו'
חוגים גיל יעד/שעה
מערכות רובוטיות מתחילים
יום ד', 17:30 – 19:10, סמסטר א'
גרפיקה ממוחשבת
יום ד', 17:30 – 19:10, סמסטר א'
עולם התוכנה
יום ד', 17:30 – 19:10, סמסטר ב'
מערכות רובוטיות ממשיכים
יום ד', 17:30 – 19:10, סמסטר ב'
תלמידי כיתות ז' - ט'
חוגים גיל יעד/שעה
ניסויים והדגמות מעולם המדע -חט"ב
יום ד', 17:30 – 19:10, סמסטר א'
מערכות רובוטיות מתחילים
יום ד', 17:30 – 19:10, סמסטר א'
ביוטכנולוגיה בשרות האדם
יום ד', 17:30 – 19:10, סמסטר ב'
מערכות רובוטיות ממשיכים - כיתה ז'
יום ד', 17:30 - 19:10, סמסטר ב'