היחידה לנוער שוחר מדע וטכנולוגיה לאתר הטכניון
Software Entwicklung Hagen