היחידה לנוער שוחר מדע וטכנולוגיה         לאתר הטכניון
Software Entwicklung Iserlohn