היחידה לנוער שוחר מדע וטכנולוגיה לאתר הטכניון


בבניה

 

בבניה

 

poster pesach 16

 
חוויות קייץ איכותיות, יחודייות ומרתקות,