היחידה לנוער שוחר מדע וטכנולוגיה לאתר הטכניון

מסגרת קבוצתית

המסגרת הקבוצתית מיועדת לקבוצות מאורגנות המגיעות דרך המסגרת הבית ספרית, מרכזי העשרה, מסלולי תלמידים מחוננים/מצטיינים וכו'.
ניתן לבצע פעילות העשרה קבוצתית מאורגנת הן בשעות הבוקר והן בשעות אחר הצהרים.
הפעילות כולה מתקיימת במעבדות היחידה לנוער שוחר מדע בטכניון.