היחידה לנוער שוחר מדע וטכנולוגיה לאתר הטכניון
סרטון תדמית נוער שוחר מדע