היחידה לנוער שוחר מדע וטכנולוגיה         לאתר הטכניון
סרטון תדמית נוער שוחר מדע