מיון שלב ד' מכינת קיץ

תלמידים שעברו את שלב 4 יוזמנו למכינת קיץ שתתקיים בטכניון בתאריכים הבאים, בין השעות 09:00-18:30:

  • 21.06.2017
  • 26.06.2017
  • 29.06.2017
  • 03.07.2017
  • 06.07.2017
  • 10.07.2017
  • 13.07.2017
  • 17.07.2017 

מבחני סיום המכינה יתקיימו בתאריכים הבאים בין השעות 14:30-18:30:

19.7.2017

 20.07.17
הנוכחות חובה בכל המפגשים.
דמי ההרשמה למכינה 500 ש"ח. סכום זה לא יוחזר במקרה של ביטול השתתפות במכינה.

פרטים ומידע יימסרו למועמדים בהמשך.
תשובות סופיות בדבר קבלה לתוכנית הנשיא יינתנו לתלמידים עד ל-15.8.2017.

במהלך חודש ספטמבר יוזמנו תלמידי התכנית ומשפחותיהם למפגש פתיחת התוכנית.