היחידה לנוער שוחר מדע וטכנולוגיה         לאתר הטכניון

עמידה בתנאי התוכנית
תלמיד תיכון יוכל להמשיך את לימודיו בטכניון במסגרת התוכנית בתנאי שיעבור את הקורס הראשון בטכניון בציון 65 ומעלה.

המשך התוכנית לאחר מכן מותנה במעבר הקורסים בציון 75 ומעלה ובממוצע מצטבר של 80.