היחידה לנוער שוחר מדע וטכנולוגיה לאתר הטכניון

המסגרת האישית

בבניה