היחידה לנוער שוחר מדע וטכנולוגיה לאתר הטכניון
בבניה