היחידה לנוער שוחר מדע וטכנולוגיה לאתר הטכניון

מיון שלב ג'

תלמידים שעברו את שלב 2 יוזמנו לשלב 3, 

מבחן המיון הטכניוני יתקיים בשני תאריכים.
נוכחות חובה בשניהם: 21.04.2017
. וב-08.05.17 אנא שריינו את שני הימים למשך כל היום.
שעות יישלחו למתקבלים. אין צורך להתכונן לבחינה. פניות בנוגע לתכני הבחינה לא תקבלנה התייחסות.

חשוב להגיע עירניים.

למבחן המיון הטכניוני  ב 21.04.17 יש להביא:
1. צילום של תעודת סיום כיתה ז'.
2. צילום של תעודת מחצית כיתה ח'.
3. שתי המלצות: המלצה אחת מהמורה למתמטיקה, המלצה שנייה ממורה נוסף/ת.

תלמידים שיעברו את שלב 3 של המיון יוזמנו להמשך תהליך המיון.
התלמידים יוכלו לחילופין לפנות לתוכניות ייחודיות נוספות המתקיימות ביחידה לנוער שוחר מדע בטכניון.