היחידה לנוער שוחר מדע וטכנולוגיה לאתר הטכניון

מיון שלב א'

בשלב זה כל תלמיד המוצא עצמו מתאים לתוכנית ימלא את טופס ההרשמה לא יאוחר מיום 31.01.2017
תלמידים שיעברו את שלב 1 של המיון ומעוניינים בתוכנית, יוזמנו להמשך תהליך המיון. תשובות יישלחו ב 02.02.17.
אם מילאתם את הטוופס וקיבלתם אישור הרשמה אולם לא קיבלתם אימייל מאיתנו ב 02.02.17. אנא צרו קשר ב 05.02.2017: atid@technion.ac.il
כתבו לנו את שם התלמיד/ה שנרשמו+ת.ז. +טלפון ליצירת קשר.