היחידה לנוער שוחר מדע וטכנולוגיה לאתר הטכניון

צוות התוכנית

ראש המרכז לחינוך קדם-אקדמי בתכניות: פרופ' דן זילברשטיין
מייל: danz@bi.technion.ac.il
רכזת אקדמאית – ד"ר אילאיל בר
מייל: ealeal44@yahoo.com
רכזת התוכנית- גברת טל נאמן
מייל: atid@technion.ac.il

היחידה לנוער שוחר מדע