היחידה לנוער שוחר מדע וטכנולוגיה לאתר הטכניון

שילוב תלמידי תיכון
המרכז לחינוך קדם-אקדמי מקיים תכנית "שילוב תלמידי תיכון בטכניון" המטפחת תלמידי תיכון מצטיינים
ומאפשרת להם להשתלב בלימודים אקדמיים בטכניון, במקביל ללימודיהם בביה"ס, בהתאם לתנאי הקבלה לתוכנית.
בכל הקורסים האקדמיים התלמידים צוברים נקודות לתואר הראשון.
נקודות אלו נשמרות לזכותם לתקופה של עד 5 שנים לאחר השירות הצבאי.
תלמידים שטרם נבחנו בבחינת הבגרות במתמטיקה נדרשים לגשת לבחינת מיון לתכנית.

מועדי הבחינה הקרובים:

יום ד' 29/6/16 בשעה 10:00.
קישור לבחינות לדוגמה.

ההרשמה עד שבוע לפני כל בחינה.

לפרטים נוספים יש ליצור קשר עם:
מרב מרגליות-סילביאן
היחידה לנוער שוחר מדע
הטכניון, חיפה
04-8294534
mmerav@technion.ac.il