היחידה לנוער שוחר מדע וטכנולוגיה לאתר הטכניון

שילוב תלמידי תיכון
המרכז לחינוך קדם-אקדמי מקיים תוכנית, המטפחת תלמידי תיכון מצטיינים ומאפשרת להם להשתלב בלימודים אקדמיים בטכניון, במקביל ללימודיהם בביה"ס, תוך צבירת נקודות זכות לתואר אקדמי.

אנו מכירים בחשיבותו הרבה של בית הספר, מקומו המרכזי ומסגרתו המחייבת של 12 שנות לימוד והצלחה בבחינות הבגרות.
שילוב תלמידי תיכון באקדמיה מיועד לאלה המצטיינים במיוחד והמסוגלים לשלב בהצלחה את לימודיהם בבית הספר ובטכניון.
שילוב זה הוא תובעני במיוחד ודורש מהתלמידים מאמצים רבים כדי לעמוד בהצטיינות בכל המטלות המוטלות עליו בשתי המסגרות.

לפרטים נוספים יש ליצור קשר עם:
מרב מרגליות-סילביאן
היחידה לנוער שוחר מדע
הטכניון, חיפה
04-8294534
MeravMS@pa.technion.ac.il