היחידה לנוער שוחר מדע וטכנולוגיה לאתר הטכניון

הרשמה

לצורך ההרשמה יש לשלוח למשרדנו:

  • טופס הרשמה
  • צילום גיליון הערכה בית ספרי עדכני הכולל הערכת התנהגות 
  • (מחוננים ומצטיינים - יש לצרף צילום תוצאות בחינת המיון שנערכה במסגרת המחלקה למחוננים ומצטיינים במשרד החינוך)

לנוחיותכם, את טופס ההרשמה וגיליון הערכה ניתן להעביר באמצעות פקס' 04-8238354/ דוא"ל/ דואר ישראל.

המפגש הראשון מהווה מפגש ניסיון. לאחריו ועד לתאריך 9.11.16 יש להסדיר את נושא התשלום לסדנא.

לכל נרשם יישלח אישור על הרשמתו תוך שבועיים מיום קבלת טופס ההרשמה במשרדנו. ההודעות תשלחנה לכתובת המגורים או כתובת המייל המופיעה בטופס ההרשמה.

טופס הרשמה ללא גיליון ציונים לא יחשב כהרשמה ולא יתאפשר שריון מקום.

מועדי הרשמה

ההרשמה לסדנאות סמסטר א' תחל בתאריך 11.9.16 ותסתיים בתאריך 23.9.16 לאחר מועד זה יתקבלו נרשמים רק על בסיס מקום פנוי.

יעוץ והדרכה

בתקופת ההרשמה בין השעות 1500 - 1000 במשרדנו או בטלפון 04-8293100.

עלות הסדנא ותנאי תשלום

  סדנאות לכיתות ה'-ט' סנאות למחוננים ומצטיינים
עלות 950  1050 
תנאי תשלום 
  • המחאה לתאריך 2.11.16
500  550 
  • המחאה לתאריך 2.12.16
450  500 

* התשלום יתבצע באמצעות כרטיס אשראי או בהמחאות לפקודת "הטכניון".

* בסדנאות לכיתות ה'-יב' שכר לימוד בכל סדנא נוספת – 700 ₪.

* בסדנאות מחוננים ומצטיינים שכר לימוד בכל סדנא נוספת – 800 ₪.

* התשלום בכרטיס אשראי יתאפשר בחיוב טלפוני או בחיוב הכרטיס עצמו ביחידה לנוער.

(**) פריסה נוספת של התשלום אפשרית.

 

הנחות

הנחה בסך 150 ₪ תינתן לכל נרשם נוסף מאותה משפחה אחת.

 

לתשומת לבכם

  • פתיחת כל סדנא והמשך פעילותה מותנים במספר המשתתפים.
  • מעבר בין הסדנאות במהלך הפעילות יתאפשר רק על בסיס מקום פנוי.
  • היחידה לנוער שומרת לעצמה את הזכות להרחיק משתתף שאינו עומד בכללי ההתנהגות המקובלים.
  • היחידה לנוער שומרת לעצמה את הזכות לשנות במהלך הסדנא את תכנית הלימודים או חלקים ממנה בהתאם לדרישות אקדמיות, או מכורח נסיבות שונות ובלתי צפויות. כמו כן, רשאית היחידה לנוער לשנות את הימים, השעות, מקום הפעילות של הסדנא ואת מדריכיה.
  • ההדרכה היא בעברית.

 

מאותהמשפחה