היחידה לנוער שוחר מדע וטכנולוגיה         לאתר הטכניון
  • מסבירים פיזיקה למבוגרים...
    big image
    מסבירים פיזיקה למבוגרים...
  • מיכאל מסביר לתלמידים
    big image
    מיכאל מסביר לתלמידים