היחידה לנוער שוחר מדע וטכנולוגיה         לאתר הטכניון

חדשות

עדכונים בהמשך

 
המסגרת הפרטית – פעילויות המיועדות לילדים ובני נוער המתעניינים בפעילויות מדעיות מעבר למסגרת החינוך הפורמאלית. ההרשמה לפעילויות אלה הינה על בסיס אישי ותבוצע ע"י הורי המשתתף או כל גורם אחראי אחר.המסגרת הקבוצתית – פעילויות המיועדות לקבוצות מאורגנות של ילדים ובני נוער המתעניינים בפעילויות מדעיות מעבר למסגרת החינוך הפורמאלית. הפעילויות יוזמנו ויתואמו ע"י הגורם המארגן והאחראי על הקבוצה.